Indykpol S.A.

Jest największym w Polsce producentem mięsa i przetworów indyczych, posiada 20% udział w tym segmencie rynku. Od kilkunastu lat jest również liderem Grupy Kapitałowej. Tworzy najbardziej rozwiniętą krajową organizację specjalizującą się w hodowli i przemysłowym tuczu indyków, sprzedaży hurtowej i detalicznej tuszek, elementów z drobiu, mięsa indyczego i jego przetworów.

Strategia rozwoju zakłada stały wzrost potencjału produkcyjnego oraz tworzenie pionowo zintegrowanej organizacji. Posiada najlepiej rozwiniętą w branży drobiarskiej i mięsnej własną bazę surowcową - własne fermy dostarczają około 20% surowca przetworzonego przez Spółkę.

Strategia działania Indykpolu oparta jest na zasadach marketingowych. Uwzględnia przede wszystkim potrzeby i oczekiwania klientów. Dzięki ogólnopolskiej sieci dystrybucji Indykpol oferuje swoje produkty na terenie całego kraju. Jest także największym eksporterem mięsa i przetworów indyczych. Uprawnienia eksportowe na rynek Unii Europejskiej posiada od 1993 roku. Obecnie na rynku Europy zachodniej lokuje około 30% produkcji.