Zakłady Mięsne Łuków S.A.

Zakłady Mięsne Łuków S.A. należą do grona największych i najnowocześniejszych producentów branży mięsnej w Polsce.

Swoją wysoką pozycję wśród najlepszych zawdzięczają nowoczesnej technologii, systematycznym modernizacjom oraz doświadczonej i wykwalifikowanej załodze.

Profil działalności obejmuje:

  • skup i ubój żywca wieprzowego ( ok. 350 tys. sztuk/rocznie ) i wołowego ( ok. 70 tys. sztuk/rocznie )
  • rozbiór mięsa wieprzowego ( ok. 100 ton/8 godz. ) i wołowego ( ok. 60 ton/8 godz. )
  • produkcję i dystrybucję mięsa, wędlin i konserw - produkcję karmy dla psów
  • własną sieć detaliczną - sklepy firmowe i centra hurtowe
  • własny transport specjalistyczny żywcowy i do przewozu wyrobów gotowych

Warunki techniczno-technologiczne Zakładu spełniają standardy światowe.

Ubój trzody prowadzony jest na nowoczesnej linii o wydajności 2 000 sztuk na dobę.
Oszałamianie trzody odbywa się w klatce głuszenia firmy BUTINA (DANIA), za pomocą CO2, co eliminuje stres ubojowy, zapewniając prawidłowe wykrwawienie się zwierząt. Zapewnia to wysoką jakość mikrobiologiczną i kulinarną uzyskiwanego surowca mięsnego.

Ubój bydła prowadzony jest na linii firmy BANSS. Klatka głuszenia umożliwia uboje systemem rytualnym i koszernym. Linia przystosowana jest do uboju bydła, cieląt, owiec, jagniąt i koni. System uboju umożliwia identyfikację sztuk, oddzielanie materiału szczególnego ryzyka (SRM).

Każda sztuka ubijanego żywca badana jest przez państwowe niezależne służby sanitarno-weterynaryjne.
Nad jakością pozyskiwanego mięsa i wyrobów czuwa również zakładowe laboratorium, które prowadzi codzienne badania w kierunku czystości mikrobiologicznej, chemicznej, właściwości fizykochemicznych i oceny organoleptycznej.
Każdy etap produkcji - od przyjęcia żywca poprzez wszystkie fazy przetwórstwa do załadunku na środki transportu - odbywa się przy zachowaniu ostrego reżimu higienicznego. Kompleksowe zapewnienie higieny zapewniają urządzenia niemieckiej firmy HENKEL-ECOLAB z centralnym systemem mycia pianowego.
Systematycznie prowadzone są badania w kierunku BSE ubitych sztuk powyżej 24 miesiąca życia.

Podczas każdego etapu produkcji skrupulatnie przestrzegany jest HACCP - system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, gwarantujący przestrzeganie wymagań higieny. Jest to najskuteczniejsze narzędzie pozwalające zagwarantować, że żywność nie ulegnie skażeniu lub zanieczyszczeniu i będzie bezpieczna dla konsumenta.
Od roku 2003 Zakład pracuje zgodnie z systemem zapewnienia jakości ISO 9001: 2001, od 2006 również z PN-EN ISO 22000:2006

Produkcja przetwórcza prowadzona jest na nowoczesnym parku maszynowym znanych światowych firm.

W linii produkcji konserw pracują kutry firmy: ALPINA (Szwajcaria) i KARLSCHNEL (Niemcy), nastrzykiwarki firmy INJECT-STAR, mieszałki firmy PALMIA, zamykarki i dozowarki firmy HEMA.
Linia produkcji wędlin i wyrobów garmażeryjnych wyposażona jest w urządzenia firm: masownice firmy GAROS (Szwecja), nadziewarki i komory wędzarniczo-parzelnicze firm LUTETIA (Francja), HANTMAN, VEMAG (Niemcy).

Duża część produkcji Zakładów przeznaczona jest na eksport. Uzyskane uprawnienia pozwalają na eksportowanie mięsa do: Gruzji, Azerbejdżanu, Albani, Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, Serbii i Czarnogóry, Macedoni, Turcji, Uzbekistanu, Syrii, Kazachstanu, Ukrainy, Mołdawi, Rosji, Białorusi, Rumuni, Szwajcarii, USA, Kanady, Japoni.

Zakłady Mięsne  Łuków S.A. zajmują się też działalnością handlową. Obszar tej sfery działalności obejmuje głównie wschodnie regiony Polski - województwo podlaskie, lubelskie i mazowieckie. Powstało tu już 90 sklepów oraz 4 Centra Dystrybucyjne. W najbliższych dwóch latach powstanie dalszych 60 sklepów.

Działalności firmy towarzyszy stała troska o ekologię. Posiadamy własną oczyszczalnię ścieków, ujęcie i punkt uzdatniania wody oraz ciepłownię wyposażoną w niezwykle skuteczny system filtrów.

Zakłady Mięsne Łuków S.A. wielką wagę przywiązują nie tylko do jakości gotowych wyrobów, ale również do jakości surowca, który pochodzi wyłącznie z czystych ekologicznie regionów Polski. Systematycznie buduje własną bazę surowcową, by zapewnić sobie dostawy jednorodnego wysokogatunkowego żywca. Uruchomiono specjalny program budowana bazy surowcowej "Bliżej siebie", wspierany przez firmę Insefarm Śmiłowo.