Zakład Przetwórstwa Mięsnego GAIK

Historia firmy zaczęła się w 1991 roku. GAIK jest firmą rodzinną. Zakład początkowo funkcjonował jako ubojnia, w której żywiec pochodził ze skupu trzody od okolicznych rolników oraz
z produkcji własnej. Firma dzięki swej determinacji i pracowitości szybko została zauważona przez klientów co zaowocowało zwiększonym zapotrzebowaniem na jej produkty.

Ponieważ okazało się, że popyt na produkty firmy znacznie przekracza zdolności produkcyjne,
w 1994 r. została rozpoczęta budowa nowego obiektu produkcyjnego. Właściciele firmy postanowili aby wybudowany od podstaw obiekt, spełniał, a nawet znacznie przewyższał ówczesne normy związane
z budową tego typu obiektów. W szczerym polu powstał obiekt zapewniający prawidłowy i ekologiczny cykl produkcyjny z pełnym zapleczem technicznym. Jednym z podstawowych elementów tego procesu jest uruchomiona oczyszczalnia ścieków poprodukcyjnych. Budowa ukończona została w roku 1996. Wtedy powstał również nowoczesny obiekt administracyjno-handlowy. Inwestycje te pozwoliły na rozszerzenie produkowanego asortymentu, podniesienie jakości produkowanych wyrobów oraz znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnych. Pracownikom zaś umożliwiło to pracę w europejskich warunkach.

Dalsze lata działalności firmy to m.in. inwestycje w kierunku zmniejszenia oddziaływania firmy na środowisko naturalne. Działania te realizowane były poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz wymianę instalacji chłodniczej na nowoczesną, a zarazem przyjaźniejszą dla środowiska.

W trosce o bezpieczeństwo oraz wysoką jakość produkowanych wyrobów w roku 2004 wprowadzono systemy zarządzania jakością ISO 9001 oraz HACCP. Są to systemy dające konsumentowi pewność, że cały proces produkcyjny w firmie jest w pełni monitorowany i kontrolowany, a jakość produkcji jest na najwyższym poziomie.