Pałuki - Zakład Produkcji Garmażeryjnej

Firma "PAŁUKI" powstała w 1994 roku w Malicach koło Kcyni. Zakład został usytuowany na terenie z dala od obszarów przemysłowych zapewniając tym samym ekologiczną czystość wyrobów. Siedziba firmy znajduje się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie nakielskim. Od początku firma zajmuję się produkcją flaków wołowych w różnej postaci oraz wyrobów garmażeryjnych. W skład wyrobów przedsiębiorstwa między innymi wchodzą: flaki wołowe i wieprzowe w rosole oraz zupy bez konserwantów do szybkiego przygotowania.

Firma posiada wdrożony system kontroli własnej, w tym system HACCP, na którego jakościowych standardach opiera się produkcja. Produkujemy wyroby o wysokiej i stabilnej, powtarzalnej jakości bezpiecznej dla zdrowia konsumenta. Bezpieczeństwo zdrowotne naszych produktów zapewniamy poprzez przestrzeganie zasad dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej, analizowanie zagrożeń i monitorowanie krytycznych punktów kontroli w całym cyklu technologicznym - od przyjęcia surowca do wydania wyrobu gotowego. Zakład jest pod stałą kontrolą weterynaryjną. Surowce do produkcji są pozyskiwane są wyłącznie od dostawców spełniających określone wymagania. Produkty firmy są dostępne w ponad 400 hurtowniach jak i w wielu sklepach na terenie całej Polski. Firma posiada następujący numer weterynaryjny 04104001, który umożliwia sprzedaż wyrobów na rynkach państw członkowskich Unii Europejskiej.

Nadrzędnym celem firmy "Pałuki" jest satysfakcja i zadowolenie naszych Klientów, którym oferujemy produkty doskonałej jakości. Dzięki wyposażeniu naszej firmy w nowoczesne, specjalistyczne urządzenia produkcyjne uzyskujemy produkty o najwyższej jakości.